Artikel Digitalisering & Automation

Vad är No-Code & Low-Code? 

 

Begreppen No-Code och Low-Code dyker upp allt oftare. Vad de egentligen representerar är tyvärr ganska spretigt, och den som söker efter No-Code eller Low-Code behöver veta vad man letar efter och addera mer information till sökbegreppen. Syftet med No-Code och Low-Code är att kunna utveckla funktioner/programvaror utan att vara i behov av seniora utvecklare, samt att det ofta är mycket snabbare att utveckla i dessa plattformar. 

No-Code 

Enkelt beskrivet kan man säga att No-Code är ett sätt att skapa exekverbar mjukvarukod utan ett behöva kunna programmera. Det sker oftast med ett visst inslag av grafiskt gränssnitt, samt en del konfiguration som kräver viss kunskap om datatyper, variabler etc. Ungefär som i Excel. Syftet är att många fler ska kunna skapa automatiserade processer, integrationer och annat, utan att behöva ta in utvecklare. 

Som vanlig datoranvändare utför vi dagligen No-Code rutiner utan att vi tänker på det. Ett exempel är en kalenderbokning i Outlook eller Google kalender. Man öppnar en kalender och drar en yta för att boka ett möte, sedan bjuder man in personer, rum och skickar eventuellt en länk för remotekoppling. Detta skapar kod i systemet på ett intuitivt sätt, utan att man behöver kunna programmera. Med No-Code system, som oftast inte ligger tillgängligt för gemene användare, är det kanske inte lika intuitivt, men hanterbart för någon med ex. goda Excel-kunskaper. 

Low-Code  

Här kommer viss programmeringskunskap in, men inte så mycket att man behöver vara en senior utvecklare. Low-Code systemet hjälper dig att hitta rätt med begränsade programmeringskunskaper. Syftet är att fler ska kunna bygga automationer, integrationer etc. men mer begränsat än i No-Code. 

Att hitta rätt! 

En viktig del att förstå är att de flesta lösningar som uppger No-Code eller Low-Code har en grundförutsättning i en redan rullande applikation. Exempelvis säger ServiceNow (ITSM system, technical management support) och Salesforce (CRM system) att de har stöd för No-Code och Low-Code utveckling, men den delen är anpassad och begränsad till att lägga till funktioner till det befintliga huvudsyftet med applikationen. 

Det finns också No-Code system som inte har något huvudsyfte. Det vill säga att man startar från grunden, och kan i princip bygga precis vad man vill. Dessa varierar stort i hur enkla och flexibla de är samt vilket djup de har, och förstås också vad du faktiskt kan bygga med dem. 

Av denna anledning är det viktigt att man vet vilken sorts No-Code/Low-Code lösning man är ute efter.