Artikel Cybersäkerhet

Vad är en överbelastningsattack
(DDoS-attack)?

 

En överbelastningsattack, också kallad DDoS-attack (Distributed Denial of Service) är en typ av cyberattack som syftar till att överbelasta en webbplats, en server eller ett nätverk med så många förfrågningar att det blir omöjligt för den att hantera all trafik och därmed göra den otillgänglig för användare.

Syftet med en överbelastningsattack kan vara flera. En vanlig orsak är att angriparen vill orsaka störningar för en specifik webbplats eller tjänst för att skada dess verksamhet eller rykte. Andra motiv kan vara utpressning av pengar från webbplatsens ägare genom att hota med fortsatta attacker. Överbelastningsattacken används även som en distraktion för att utföra andra skadliga aktiviteter, såsom att stjäla data eller infektera målets system med skadlig kod.

DDoS-attacker har blivit allt vanligare i vårt samhälle där det idag går att beställa en attack mot betalning eller utföra själv om man har tillgång till ett botnätverk och grundläggande kunskaper i datornätverk. Detta innebär att alla som är beroende av internet kan vara utsatta för en DDoS-attack, från stora företag och organisationer till enskilda webbplatser och användare. Det är därför viktigt att vidta lämpliga åtgärder för att skydda sig mot DDoS-attacker, såsom att använda brandväggar med segmentering och andra säkerhetsåtgärder.

Hur fungerar en överbelastningsattack (DDoS-attack)?

En överbelastningsattack (DDoS-attack) fungerar genom att en angripare försöker överbelasta en server, en webbplats eller ett nätverk genom att skicka en enorm mängd förfrågningar till webbplatsen, vilket gör att det blir omöjligt för målet att hantera all trafik. Denna överbelastning kan resultera i att webbplatsen blir otillgänglig för användare som försöker komma åt den, vilket kan påverka verksamheten samt rykte.

För att utföra en DDoS-attack använder en angripare vanligtvis ett botnätverk. Ett botnätverk är en grupp av datorer som har infekterats med skadlig kod, vanligtvis genom att använda en phishing-attack eller andra tekniker för att lura användare att ladda ner eller installera den skadliga koden på sina datorer. När datorerna infekteras ansluter de sig till botnätverket, vilket ger angriparen möjlighet att styra och koordinera dem för att utföra en DDos-attack som ett inriktat mål.

När botnätverket har samlats in skickar angriparen sedan en enorm mängd trafik till webbplatsen. Denna trafik kan vara i form av enkla webbplatsbesök eller mer avancerat där man försöker överbelasta specifika funktioner på webbplatsen för att få ner underliggande system. Eftersom trafikvolymen är så hög blir webbplatsen överbelastad och det blir svårt att särskilja legitima förfrågningar från de skadliga.

Det som händer är att webbplatsens servrar klarar inte av att kommunicera tillbaka på alla förfrågningar som kommer in. Precis som med oss människor så finns det en gräns av vilken kapacitet en server klarar av. Det kan vara lätt att hålla igång en konversation med en person men när åttapersoner pratar med dig samtidigt är det utmaning att koordinera detta. Tillslut blir det för mycket att hålla koll på och det blir kortslutning.

Vanliga typer av överbelastningsattacker (DDoS-attacker)

Det finns över 20 olika typer av DDoS-attacker. Två vanliga typer av överbelastningsattacker är flödesattacker och amplifikationsattacker. En flödesattack är den mest allvarliga av de två och innebär att ett stort antal datorer används för att skicka IP-trafik till det angripna systemet. ICMP och UDP kan användas i denna typ av attack.

Vid en amplifikationsattack skickas meddelanden till alla system som ingår i ett subnät genom olika agenter. När routerna mottar paketen kopierar de alla meddelanden och skickar dem vidare till det angripna systemet.

Protokollutnyttjande attacker är en annan typ av attack där olika protokoll används för att skapa situationer som datasystemet inte kan hantera. TCP SYN och URG-protokollen kan angripas för att överbelasta systemet.

Andra typer av attacker inkluderar syn-attacker där ett stort antal förfrågningar skickas till en webbplats och teardrop-attacker där systemet och relationen mellan paketen i webbtrafiken attackeras. Det är också vanligt att attacker mot webbplatsernas buffertar med data sker.

En kombination av olika attacker kallas för en multi-vektorattack och kan orsaka större skada. Andra attacker kan vara direkta attacker mot krypterade SSL-anslutningar, attacker mot specifika konstruktionsfel och angrepp som sker med VoIP-automatiseringsskript.

Konsekvenser av en överbelastningsattack (DDoS-attack)

En överbelastningsattack (DDoS-attack) kan få allvarliga konsekvenser för en verksamhet. Attacken kan orsaka att system, plattformar och webbplatser blir otillgängligt för användare, vilket kan leda till förlust av intäkter och skada organisationens rykte och förtroende. Vidare kan det leda till att företagets känsliga data blir stulen eller förstörd. Ddos-attacker visar sig ofta i politiska sammanhang där man försöker få uppmärksamhet eller påverka politiska åtgärder. Överbelastningsattacker kan också användas som en distraktionsteknik för att dölja andra attacker mot verksamheten.

Hur man skyddar sig mot överbelastningsattacker (DDoS-attacker)

För att skydda sig mot överbelastningsattacker (DDoS-attacker) finns det flera åtgärder som kan vidtas. Ett vanligt sätt är att använda sig av en DDoS-skyddstjänst som hjälper till att hantera och filtrera trafiken för att förhindra att den når systemet. Zitac jobbar bl.a. med Fortinets DDoS produkter som filtrerar bort skadlig trafik och gör det svårare för angripare att överbelasta sidan. Andra åtgärder kan inkludera att ha en skalbar infrastruktur som gör det möjligt att öka resurserna vid behov, samt att implementera säkerhetslösningar som brandväggar och övervakningssystem där det slår larm om det sker ovanliga mönster i beteendet på webbplatsen. Det är också viktigt att regelbundet uppdatera systemet och programvaran för att förhindra utnyttjande av kända sårbarheter.

Som en ledande leverantör av IT-säkerhet och molntjänster har Zitac lång erfarenhet av att hjälpa organisationer att skydda sig mot överbelastningsattacker (DDoS-attacker). Vi erbjuder skräddarsydda lösningar som inkluderar DDoS-skyddstjänster och andra säkerhetstjänster för att minimera riskerna för våra kunder. Vi är redo att hjälpa dig att skydda din organisation från cyberhot och erbjuder vår expertis för att hitta den bästa lösningen för dina behov. Kontakta oss idag för mer information om hur vi kan hjälpa dig att skydda din verksamhet mot DDoS-attacker och andra cyberhot.