ARTIKEL IT-säkerhet

MSIX Microsofts nya

paketeringsformat

 

Som så ofta med Microsoft är MSIX en teknik under utveckling. Den första releasen släpptes 2018 och den har sedan dess förbättrats med varje ny Feature Update. Till att börja med så hade MSIX en hel del att önska men har nu blivit en teknik som både mjukvaruleverantörer externt och företag internt använder sig av i allt större utsträckning.


MSIX – det bästa från MSI, APPV och APPX

Med MSIX har Microsoft tänkt att förena det bästa ifrån sina tre tidigare paketeringsformat MSI, APPV och APPX. Till ett MSI-paket kan man lägga tillförändringar i MST:er som då enbart kan appliceras när MSI-paket installeras medan det i MSIX finns en större flexibilitet då man här kan skapa modifikationspaket vilka appliceras efter själva grundpaketet är på plats och när ett förändringsbehov uppstår. Ett av de mål som man från början satte upp var att MSIX precis som MSI idag skulle kunna hantera installationer av drivrutiner. Hittills har man inte uppnått detta utan drivrutiner behöver hanteras vid sidan om MSIX. Till sin folderstruktur är den lik både APPV och APPX med VFS (Virtual Files System) etcetera och där man även har möjlighet att editera konfiguration i AppXManifest.xml. Liksom APPX paket skall det finnas möjlighet att kunna publicera MSIX paket i Windows Store och sedan kunna möjliggöra att paketen auto-uppdateras.

MSIX – säkerhet och svårighet

MSIX tekniken innebär också att Microsoft tagit ett stort steg mot förbättrad säkerhet. Det betyder bland annat att varje MSIX paket kräver en digital signering på de klinter som det ska kunna köras på för att kunna installeras. Dessutom är själva paketet containerbaserat och lägger sig i en folder under ”C:\Program Files\WindowsApps” vilken är helt nedlåst för användaren. Det är i detta avseende som det kan uppstå utmaningar med att paketera applikationer i MSIX format eftersom det inte under några omständigheter går att skriva direkt in i containern. För att lösa detta har Microsoft tagit fram PSF (Package Support Framework) som består av ett antal Fixups och som löser generella problem med bland annat genvägar, skrivrättigheter till filer och register, miljövariabler och dll:er, som paketet saknar. Att identifiera vilka Fixups som behövs är det som i dagsläget är svårast med MSIX. PSF går att ladda ner och implementera manuellt men det är både tidskrävande och krångligt. Flexera AdminStudio tillhandahåller stöd för att båda lägga till PSF Fixups manuellt och göra en spårning efter nödvändiga PSF Fixups. Det finns även andra verktyg på marknaden för att lösa detta till exempel psftooling som MVP Tim Managan tillhandahåller.

MSIX – senaste status

Första veckan i oktober 2023 besökte jag den årliga mässan AppManagEvent i Utrecht där fokus är applikationspaketering och distribution. Microsoft var på plats och berättade om nyheter i MSIX där deras MSIX Packaging Tool som är på gång att kompletteras med e automatiserad PSF Fixups funktion var den nyhet som stod ut mest. Tidigare nämnda Tim Managan, som är en av de främsta experterna på MSIX, var som brukligt på plats och vi hade ett kort samtal. Jag har tidigare haft privilegiet att gå några av hans kombinerade APPV/MSIX kurser där fokus efterhand blivit på MSIX. Han berättade att han kommande vecka skulle ha sin sista av de APPV/MSIX kurs och att det efter detta är MSIX som gäller helt och hållet. Microsoft har utlyst End of extended support för APPV April 14, 2026.

MSIX – ny kurs på gång

För egen del så är jag i begrepp att lansera en ny paketeringskurs med fokus på MSIX där det första kurstillfället är tänkt vara någon gång under vårterminen 2024. För vårt regelbundet uppdaterade utbildningsschema se Utbildning – Zitac Consulting AB. MSIX tåget har anlänt – tag plats!

 

Håkan Rydenblom
Application Lifecycle Expert
Zitac Consulting
→ Lära känna Håkan
→ Till Håkans Linkedin grupp