Artikel Cybersäkerhet

Medarbetaren kan vara en säkerhetsrisk

 

De anställda är organisationens viktigaste tillgång och utan dem når man sällan framgång. Men de kan även vara roten till säkerhetsincidenter. Till exempelvis finns alltid risken att medarbetare surfar på webbsidor och gör saker som inte är lämpliga med organisationens datorer. Har man otur att få in keyloggers som spelar in lösenord, bankuppgifter och annan känslig information kan det skada organisationen kraftigt. Virus kan även ta sig in i medarbetarens dator när man jobbar hemifrån. När medarbetaren senare tar med sig datorn till kontoret igen kan viruset ligga och skanna av nätverket och leta efter svaga punkter som går att utnyttja.

Shadow IT – den mänskliga faktorn

I en allt mer mobil och modern arbetsmiljö anpassar sig medarbetarna för att på ett så effektivt, snabbt och smart sätt som möjligt kunna utföra sitt arbete. Det innebär att de kommer att ta till alla medel och tjänster som finns för att bli mer produktiva. Finns inte dessa tjänster eller applikationer tillgängliga via organisationen kommer medarbetarna att ladda ned dem på eget bevåg. Konsekvenser av detta kan bland annat vara att organisationen tappar kontroll över var företagsdata finns och hur den hanteras, förlust av konfidentiell data (som även kan beröra GDPR-frågor) samt förlust av företagshemligheter. Med största sannolikhet planerar inte medarbetarna att vara en säkerhetsrisk, och tänker troligtvis inte på att de är det. Allt de vill är att sköta sitt jobb så effektivt och bra som möjligt. Medarbetare som omedvetet äventyrar organisationens säkerhet är ett av de största cyberhoten mot svenska organisationer.

Skydda filer och dokument med informationsskydd

Det går dock att både förebygga säkerhetsincidenter samt minimera skadan om något har gått snett. Många större aktörer som till exempelvis Microsoft erbjuder informationsskydd. Med ett sådant skydd kan organisationer hindra användare från att använda applikationer och få tag i känslig information som de inte har rätt till. Informationsskydd krypterar informationen varje gång en användare nyttjar filen och då krävs autentisering. Det vill säga, varje gång användaren vill få tillgång till ett dokument sker en automatisk kontroll som avgör om användaren har rätt till att få ta del av dokumentet. Det innebär även att användaren ena dagen kan få ta del av dokument, men nästa dag vara blockerad om någon incident har skett. Då går det varken att öppna dokumentet eller filen eller ladda ned innehållet. Dessutom går det inte att skriva ut, kopiera, ta en skärmbild eller föra över informationen till ett USB-minne.

Utbildning av medarbetare är essentiellt

Medarbetare behöver ständigt påminnas, uppdateras och utbildas. De är, oturligt nog, verksamhetens svaga länk och en stor säkerhetsfråga för alla organisationer. Lyckas man med att kontinuerligt ha en välutbildad skara medarbetare har man kommit långt. De bör kunna förstå, tolka och kritiskt granska hot mot verksamheten, samtidigt som de behöver minimera tillfällena då de själva omedvetet är en risk. Ett vanligt problem är till exempelvis phishing-attacker (nätfiske) som går ut på att få tag i känslig information, det vill säga uppgifter som lösenord eller bankuppgifter. Allt som oftast sker dessa attacker genom e-postutskick. Dessa attacker har blivit mycket mer sofistikerade och det kan vara svårt att avgöra om det är ett riktigt mail eller ett phishing-mail då avsändaren ofta är en bekant kund, organisation eller företag med deras logotyp och adress. Medarbetaren behöver därför utbildas i hur man kan avgöra om det är på riktigt eller ett mail som kan ställa till med stor skada för verksamheten.

Vad bör du en IT-säkerhetsutbildning innehålla?

Här är några områden man bör ha med i en utbildning kring IT-säkerhet

Säkerhetskultur

Främjar en säkerhetskultur där alla medarbetare förstår vikten av IT-säkerhet och tar aktivt ansvar för att skydda företagets tillgångar och information. Utbildningen bör fokusera på att skapa en medvetenhet om grundläggande säkerhetsprinciper och policys.

Riskmedvetenhet

Informera era anställda om de olika säkerhetsriskerna som kan uppstå inom IT-området, inklusive dataintrång, social manipulation (t.ex. phishing) och skadlig kod. Förklara de potentiella konsekvenserna av dessa hot och lär ut hur man identifierar och hanterar dem på ett säkert sätt.

Säkerhetspraxis

Introducera bästa praxis för IT-säkerhet och ge medarbetarna konkreta verktyg och riktlinjer för att skydda system och data. Detta inkluderar att använda starka och unika lösenord, regelbunden säkerhetskopiering, uppdatering av programvara och system, samt att vara försiktig vid användning av externa enheter eller anslutningar.

Incidenthantering

Utbilda medarbetarna i att snabbt identifiera och rapportera eventuella IT-säkerhetsincidenter eller misstänkt aktivitet. Ge dem riktlinjer för att agera korrekt och effektivt vid en incident, inklusive hur man hanterar dataintrång, attacker eller förlust av känslig information. 

Utbildning inom IT-säkerhet blir alltmer viktigt

IT-säkerhetslandskapet förändras kontinuerligt, och därför behövs regelbunden uppdaterad utbildning för att hålla medarbetarna uppdaterade om de senaste trenderna, hoten och bästa säkerhetspraxis. Detta kan inkludera workshops, webinarier och tillgång till relevant information och resurser.

Kom ihåg att utbildning inom IT-säkerhet är en kontinuerlig process. Hoten utvecklas ständigt och det krävs att du och ditt team håller er uppdaterade. Med Zitacs IT-säkerhetsworkshop får ni verktygen för att vara proaktiva och förebygga potentiella hot. Vi ger er verktygen och kunskapen ni behöver för att stärka er organisation mot cyberattacker. Genom att investera i utbildning för ert team kan ni förbättra säkerhetskulturen, identifiera sårbarheter och implementera bästa praxis som minskar risken för intrång och dataförlust.

Zitacs IT-säkerhetsworkshop →