Förbättra cybersäkerhet med ITSM

IT Service Management som uppfyller
kraven för NIS2


Publicerad: 2024-04-03

EU:s NIS-direktiv, som etablerades 2016, var ett viktigt steg för att förstärka cybersäkerheten hos viktiga infrastrukturer och digitala tjänsteleverantörer. Med syftet att ytterligare stärka detta skydd, tar NIS2-direktivet vid och fördjupar kraven på cybersäkerhet. Detta nya direktiv, som ska vara implementerat av EU-länderna senast i oktober 2024, kommer att stärka EU:s cybersäkerhetsmotståndskraft och göra efterlevnad av dess regelverk obligatorisk för berörda organisationer.

I denna artikel lyfter vi fram IT Service Management systemet Ivanti Neurons for
ITSM och hur det har anpassats för att möta kraven från NIS2-direktivet.

 

Hur IT Service Management hjälper er att uppfylla kraven för NIS2

Att anpassa sig till NIS2-direktivets efterlevnad kan vara en utmanande process för många organisationer. Direktivet innebär detaljerade krav på incidentrapportering, riskhantering och cybersäkerhetsåtgärder, Fördjupa dig i NIS2 direktivet. För att underlätta denna anpassning kan det vara värt att utforska hur integrerade IT Service Management-system kan bidra till en effektiv och strukturerad efterlevnadsprocess.

Ett exempel på en sådan lösning är Ivanti Neurons For ITSM, som erbjuder verktyg för att hjälpa organisationer att möta NIS2-direktivets krav samtidigt som de förstärker sin cybersäkerhetsprofil. Denna typ av system kan bidra till att systematisera incidenthantering och stärka förmågan att identifiera och hantera risker i enlighet med de höga standarder som NIS2-direktivet föreskriver. Låt oss titta lite närmare på funktionerna i Ivanti Neurons for ITSM och hur de är anpassade för att uppfylla kraven.

 

Incidenthantering

Med Ivanti Neurons for ITSM kan organisationer snabbt identifiera och reagera på säkerhetsincidenter. Verktyget tillhandahåller automatiserade arbetsflöden som är utformade för att effektivisera hanteringen av incidenter. Denna kapacitet är avgörande för att uppfylla NIS2-direktivets stringenta krav, som framgår i Kapitel IV – Artikel 20, där snabb detektering och respons är kritisk.

Riskbedömningar och åtgärder

Plattformen stödjer genomförandet av djupgående riskanalysprocesser. Det hjälper organisationer att systematiskt identifiera och prioritera cybersäkerhetsrisker i enlighet med NIS2-direktivets kriterier. Genom att tillhandahålla de verktyg som krävs för att kartlägga och mitigera risker, blir organisationers förmåga att hantera cybersäkerhet mer proaktiv och målinriktad.

Omfattande rapportering

Enligt NIS2 ska betydande säkerhetsincidenter rapporteras till det nationella cybersäkerhetscentret National Center of Cyber Security inom 24 timmar. Ivanti Neurons for ITSM, tillsammans med Ivanti Xtraction, erbjuder kraftfulla rapporteringsfunktioner som underlättar snabb och korrekt rapportering, vilket är avgörande för att upprätthålla efterlevnad av dessa krav.

Intelligent automation

Genom att integrera AI-driven automation optimerar Ivanti Neurons for ITSM effektiviteten i cybersäkerhetsoperationer. Plattformen automatiserar uppgifter som incidenthantering och respons, vilket möjliggör snabbare reaktionstider och avlastar cybersäkerhetsteamet från tidskrävande rutinuppgifter. Detta är i linje med NIS2:s ambitioner om att förbättra snabbheten och precisionen i säkerhetsarbete.

Samarbete och informationsdelning

NIS2 framhäver betydelsen av samarbete och informationsutbyte för att hantera cybersäkerhetshot effektivt. Ivanti Neurons for ITSM främjar detta genom att underlätta sömlös kommunikation och delning av insikter mellan cybersäkerhetsteam. Detta stöder byggandet av en mer robust och sammanhängande säkerhetsstruktur på tvären av organisationer och nationer.

 


Vikten av en pålitlig partner

Ivanti Neurons for ITSMs funktioner bidrar till att organisationer kan möta regleringskraven enligt NIS2, samtidigt som de stärker sin beredskap inför aktuella och framtida cybersäkerhetsutmaningar.

Att stärka organisationers förmåga att möta NIS2-direktivets krav handlar inte bara om att tillämpa teknik, utan också om att förstå och integrera dessa verktyg på bästa möjliga sätt. I detta sammanhang framträder värdet av att samarbeta med expertpartners som Zitac, som besitter djupgående kunskap inom cybersäkerhet och Ivanti Neurons for ITSM. Zitac erbjuder den expertis som krävs för att säkerställa att Ivanti Neurons for ITSM inte bara implementeras korrekt, utan också utnyttjas för att maximera dess potential för cybersäkerhet och regleringsmässig efterlevnad. Det är en kombination av avancerad teknik och expertkunskap som positionerar organisationer för att effektivt hantera dagens säkerhetsutmaningar och bygga en säkrare digital framtid.

Kontakta eller boka in möte med oss för att förstå hur er organisation ska möte kraven som NIS2 innebär.
Ta kontakt med vårt team

 

André Hellman

André Hellman
IT Service Management Expert
→ Intervju med André