ARTIKEL Modern arbetsplats

Därför är Mac det självklara valet för framgångsrika företag

 

En av många frågor som diskuteras kring arbetsplatsen är Mac kontra PC och synen på detta har förändrats mycket under det senaste decenniet. För tio år sedan, när idén presenterades om att företag bör överväga att byta från PC till Mac var responsen blandad. Många var skeptiska och oroliga över kostnader, kompatibilitet och utmaningarna med att gå över till en ny plattform.

Idag ser det annorlunda ut. Mac-datorer används alltmer på grund av deras prestanda, användarvänlighet och kompatibilitet med andra Apple-enheter. Att gå över till Mac ses nu som ett modernt beslut som kan ge många fördelar. Diskussionen har skiftat från orosmoment till faktorer som användarnas preferenser, effektivare arbetsflöden och en positiv inverkan på arbetsmiljö. Denna förändring har skett gradvis tack vare flera faktorer. Låt oss titta närmare på dessa för att skapa förståelse för varför Mac blir alltmer populära hos framgångsrika företag.

76% högre användande av Apple-enheter på företag

Windows har länge varit den ledande datorplattformen i företagsvärlden, men nu ser vi en förändring. Mac blir allt vanligare på arbetsplatserna. Användningen har ökat från 17% år 2019 till cirka 23% idag. Detta gäller inte bara vissa sektorer eller företag, utan är en generell trend. Även om Windows-datorer fortfarande är vanliga är det tydligt att Mac får en allt större roll i företagsvärlden.

Enligt en undersökning från Dimensional Research 2021 har användningen av Apple-enheter på företag ökat med 76% de senaste två åren, särskilt bland fjärr- och hybridarbetare. IT-experter rekommenderar också Apple-enheter för företag. Dock rapporterar 95% av IT-experterna utmaningar med att hantera fjärrenheter, vilket betonar vikten av bra verktyg och lösningar för enhetshantering.

Medarbetare på IBM mer nöjda med Mac

IBM introducerade 2015 sitt Mac@IBM-program där de erbjöd medarbetarna att välja mellan Mac och PC. Inom loppet av 6 månader hade de 30 000 Mac-användare. IBM har gjort sin egen analys och fått fram några intressanta siffror om prestation, personalomsättning och användarnöjdhet jämfört med Windows-användare:

  • 22% fler macOS-användare överträffade förväntningarna vad gäller prestation jämfört med Windows-användare.
  • Andelen försäljningsavtal med högt värde är 16% högre för macOS-användare, jämfört med Windows-användare.
  • macOS-användare på IBM är 17% mindre benägna att lämna IBM, jämfört med Windows-användare.
  • MacOS-användare är mer nöjda med tillgängligheten av tredjepartsprogramvara inom IBM – endast 5% av macOS-användarna efterfrågar ytterligare programvara, jämfört med 11% av Windows-användarna.
  • 98% av IBM:s Mac-användare sa att övergången från Windows till MacOS var enkel, jämfört med 86% som bytte från Windows 7 till Windows 10.

Dessa insikter visar att valet av Mac kan ha en direkt inverkan på medarbetarnas prestation och nöjdhet. Och enligt IBM är Mac-användare mer nöjda och mer produktiva än Windows-användare. Nöjda, engagerade och produktiva medarbetare ger en stark konkurrensfördel och ett högre fokus på att nå företagets mål. Mac-användare har också som vi tidigare nämnt upplevt övergången från Windows till Mac enkel. En smidig övergång innebär även färre driftstopp och detta blir en win/win för alla.

Bevisat lägre kostnader för support

IT-support är ibland en stor kostnad för företag. IBM har sett att det kan vara mer kostnadseffektivt att välja Mac istället för PC. De behövde bara sju personer för att stödja 200 000 Mac-enheter, jämfört med 20 personer för samma antal Windows-enheter. Det innebär att IBM spenderade 186% mer på att stödja Windows än Mac. Minskade supportkostnader frigör resurser som kan användas för andra viktiga områden.

Enklare hantering och högre säkerhet med UEM

Med hjälp av UEM (Unified Endpoint Management) blir det enklare att både införa och hantera Macar. Systemet förbättrar och förenklar även säkerhet och regelefterlevnad. UEM-lösningar gör det också möjligt att hantera alla enheter från ett samlat gränssnitt, vilket gör det enklare att distribuera programvara och appar, göra säkerhetsinställningar och inventera hårdvara. Dessutom kan UEM integreras med andra system, inklusive identitetshantering och säkerhetsverktyg.

Fler människor arbetar på distans nu än tidigare, vilket har ökat behovet av verktyg för att hantera Mac-enheter på distans. Företag som tvingats bedriva sin verksamhet online behöver verktyg för att hantera och säkra sina datorer UEM-lösningar har visat sig vara ovärderliga i detta sammanhang, eftersom de gör att företag kan hantera, säkra och stödja fjärrstyrda Mac-enheter lika effektivt som om de var på plats.

Anställdas individuella val av enheter har också påverkat behovet av omfattande UEM-strategier. Företag behöver nu kunna erbjuda olika typer av enheter utan att kompromissa med säkerhet eller produktivitet.

UEM-lösningar erbjuder en enhetlig plattform för hantering av enheter och det blir enklare än någonsin att arbeta med Macar på distans. Därför kommer behovet av UEM-lösningar bara att öka.

Sammanfattningsvis kommer Mac fortsätta att växa

Trenden med ökat distansarbete påverkar företag i alla branscher och storlekar, och det finns en efterfrågan på mer verktyg för enklare enhetshantering som fungerar för alla plattformar.

Mac har blivit alltmer populärt i företagsvärlden på grund av de många fördelar de erbjuder, som lägre supportkostnader, ökad produktivitet och nöjdare medarbetare. I framtiden förväntas företag använda fler typer av enheter och operativsystem och Mac har stora fördelar tack vare en tight integration med iPhone, som är den populäraste telefonen bland svenska företag. Företag som inte har övervägt att använda Mac bör tänka en gång extra, eftersom en övergång kan leda till kostnadsbesparingar, ökad produktivitet och attraktivare arbetsmiljö.

Vill du ta steget mot en framgångsrik och attraktiv arbetsplats?

Kontakta oss idag för att få hjälp med enhetshantering och säkerhetslösningar för ditt företag! Vårt team av experter kan erbjuda flertalet UEM-lösningar för Mac som passar dina specifika behov. Tillsammans kan vi maximera produktiviteten, säkerheten och användarupplevelsen för dina Mac-enheter. → Klicka här för att kontakta oss och upptäck hur vi kan hjälpa dig att ta full nytta av Mac-datorernas potential i din verksamhet!

 

David Arvidsson
Lösningsarkitekt Unified Endpoint Management
→ Intervju med David