ARTIKEL IT-SÄKERHET

Apple gör ändringar i sideloading av
appar på iOS-enheter

Så påverkas ditt företag


Publicerad: 2024-05-30

Apple har nyligen genomfört betydande ändringar i sina policyer för användare inom EU. Dessa ändringar är en direkt konsekvens av EU förordning om digitala marknader (DMA), vilket påverkar hur appar distribueras inom EU. DMA syftar till att skapa en mer rättvis och konkurrensutsatt digital marknad genom att öppna upp för fler alternativ för appinstallationeriOS-enheter. 

 

Vad är Sideloading?

Sideloading innebär processen att installera appar på en enhet från en källa utanför den officiella appbutiken.
Tidigare har Apple strängt begränsat möjligheterna för användare att
sideloada appar på sina iOS-enheter.
Denna policy har nu ändrats, vilket innebär att användare inom EU har fler alternativ för
appinstallation.
 


Vad innebär ändringarna?

Tillgång till Tredjepartsappbutiker
Enligt
DMA kommer EU-användare att kunna ladda ner appar från tredjepartsappbutiker. Detta ökar
valmöjligheterna för användarna och minskar deras beroende av Apple App Store.
 

Webbaserad Installation
Användare kommer också att kunna installera appar direkt från utvecklarens hemsida. Detta ger utvecklare
möjlighet att nå användare utan att behöva gå igenom hela Apples
godkännandeprocess för appar. 

Risker och Skydd
Trots den ökade flexibiliteten finns det risker med sideloading. Skadeprogram, bedrägerier och skadligt
innehåll kan öka. För att motverka detta har Apple infört flera
skyddsåtgärder.

Vad innebär detta för användare och utvecklare? 

För användare
Dessa förändringar ger användare fler alternativ för att installera appar utanför den officiella Apple App Store.
Detta kan leda till en rikare och mer varierad upplevelse.
 

För utvecklare
För apputvecklare innebär detta en stor möjlighet. De kan nu välja hur de vill distribuera sina appar
och kringgå Apples krav på 30% av intäkterna. Detta kan leda till ökad innovation och fler appar
tillgängliga för användarna.
 

Vad händer med företagets telefoner?

Företag måste vara medvetna om de potentiella riskerna. Att tillåta anställda att installera appar
från olika källor kan öka risken för skadligt innehåll och säkerhetsproblem. Dock finns det lösningar
för att hantera detta.
 

MDM-verktyg
Om företaget använder ett Mobile Device Management (MDM) verktyg, kan det begränsa möjligheten
för användare att installera appar från alternativa källor. Detta säkerställer att endast godkända
appar installeras, vilket minskar risken för skadliga program.
Läs mer om det Apple fokuserade
MDM verktyget Kandji.

Summering

De nya ändringarna i Apples policy som svar på EU DMA-direktiv markerar en betydande skiftning i hur
appar distribueras och installeras på iOS-enheter inom EU. Medan detta ger både användare och utvecklare
nya möjligheter, är det viktigt att vara medveten om de risker som följer och vidta lämpliga skyddsåtgärder.
 

Vill ni veta mer eller få hjälp med att införa dessa begränsningar, kontakta oss så hjälper vi er. 

 


 

Tommy Le
Unified Endpoint Management Expert
→ Intervju med Tommy