Keep_it_back_up_zitac

Backup av Office 365, naturligtvis!

Allt fler företag flyttar från ”on-prem-lösningar” med Exchange till Office 365. Det är en helt naturlig utveckling men för den skull får man inte göra avkall mot de regler som gällde förr. Hotbilden ökar ständigt samtidigt med strängare regler, vilket innebär ett ökat värde med en fungerande backup för Office 365.

Ring oss så berättar vi mer!