UTBILDNING

Utbildning är en viktig del av vår leverans. Vi genomför därför utbildningar och workshops i egen regi eller agerar återförsäljare för våra partners.

  • Allt
  • Utbildning
  • On demand
5 - 7 Oct

Symantec Altiris Client Management Suite

Zitac har en extraordinär och lång erfarenhet av CMS vilket inkluderar uppgraderingar och helt nya installationer.

19 - 20 Oct

Applikations-paketering med InstED

I samband med att många applikationer idag levereras i MSI-format (Windows Installer) kan man redigera och konfigurera dessa med hjälp av tranformfiler (MST) och uppnå fullgoda installationer.

25 - 28 Oct

Applikations-paketering med PowerShell App Deployment Toolkit

Oavsett om man använder sig av App-V paket, MSI-paket eller vanliga setup.exe installationer så utgör PSADT ett utmärkt komplement då den skapar en "wrapper" omkring applikations-paketet och möjliggör att en bygga in ytterligare konfiguration och logik som normalt skulle läggas till i distributionsplattformen.

8 - 10 Nov

Applikations-paketering med Microsoft App-V

Instruktörsledd utbildning som omfattar tre dagar. Kursen innefattar kunskap om hur man installerar, konfigurerar och administrerar hela Microsoft Application Virtualization (App-V) plattformen.

16 - 17 Nov

Ivanti Unified Endpoint Manager (fd LANDESK Management Suite)

Utbildningen bygger på den senaste Ivanti Enpoint Manager versionen och riktar sig till personer som har arbetar med Ivanti.

23 - 24 Nov

Applikations-paketering med InstED

I samband med att många applikationer idag levereras i MSI-format (Windows Installer) kan man redigera och konfigurera dessa med hjälp av tranformfiler (MST) och uppnå fullgoda installationer.

29 Nov - 2 Dec

Applikations-paketering med PowerShell App Deployment Toolkit

Oavsett om man använder sig av App-V paket, MSI-paket eller vanliga setup.exe installationer så utgör PSADT ett utmärkt komplement då den skapar en "wrapper" omkring applikations-paketet och möjliggör att en bygga in ytterligare konfiguration och logik som normalt skulle läggas till i distributionsplattformen.

7 - 8 Dec

Symantec Workflow Solution Grundkurs

På utbildningen lär vi oss att bygga intelligenta formulär och för automation av avancerade processer som Self-Service.

Admin Studio – Workshop

Zitac erbjuder skräddarsydda workshops i paketeringsvertyget Flexera AdminStudio där agendan sätts samman utifrån kundens behov.

Applikations-paketering med AdminStudio

AdminStudiokursen lär ut hur man använder AdminStudio för att ompaketera traditionella installationer till Windows Installerpaket och hur man anpassar paketen för att möta specifika behov.

Ivanti Service Manager (powered by HEAT) – Kursöversikt

Utbildningen bygger på senaste tillgängliga versionen och riktar sig till personer som är bekanta med Ivanti Service Desk och därmed innehar en grundförståelse i produkt och gränssnitt.

Kontaktperson

Håkan Rydenblom

Application Lifecycle Management Expert