UTBILDNING

Utbildning är en viktig del av vår leverans. Vi genomför därför utbildningar och workshops i egen regi eller agerar återförsäljare för våra partners.

  • Allt
  • Utbildning
  • On demand
17 - 19 Sep

Symantec Altiris Client Management Suite

Zitac har en extraordinär och lång erfarenhet av CMS vilket inkluderar uppgraderingar och helt nya installationer.

23 Sep

Citrix AppDNA

Citrix AppDNA är idag en av de ledande produkterna för att göra avancerade kompatibilitetstester på applikationer beträffande OS, webläsare och applikations-virtualisering.

24 - 26 Sep

Applikations-paketering med Microsoft App-V

Instruktörsledd utbildning som omfattar tre dagar. Kursen innefattar kunskap om hur man installerar, konfigurerar och administrerar hela Microsoft Application Virtualization (App-V) plattformen.

27 Sep

Applikations-paketering med InstED

I samband med att många applikationer idag levereras i MSI-format (Windows Installer) kan man redigera och konfigurera dessa med hjälp av tranformfiler (MST) och uppnå fullgoda installationer.

15 - 17 Oct

Applikations-paketering med Microsoft App-V

Kursen innefattar kunskap om hur man installerar, konfigurerar och administrerar hela Microsoft Application Virtualization-plattformen.

18 Oct

Applikations-paketering med InstED

I samband med att många applikationer idag levereras i MSI-format (Windows Installer) kan man redigera och konfigurera dessa med hjälp av tranformfiler (MST) och uppnå fullgoda installationer.

22 - 23 Oct

Ivanti Endpoint Manager (fd LANDESK Management Suite)

Utbildningen bygger på den senaste Ivanti Enpoint Manager versionen och riktar sig till personer som har arbetar med Ivanti.

12 - 14 Nov

Applikations-paketering med Microsoft App-V

Kursen innefattar kunskap om hur man installerar, konfigurerar och administrerar hela Microsoft Application Virtualization plattformen.

15 Nov

Applikations-paketering med InstED

I samband med att många applikationer idag levereras i MSI-format (Windows Installer) kan man redigera och konfigurera dessa med hjälp av tranformfiler (MST) och uppnå fullgoda installationer.

19 - 20 Nov

Symantec Workflow Solution Grundkurs

På utbildningen lär vi oss att bygga intelligenta formulär och för automation av avancerade processer som Self-Service.

3 - 5 Dec

Applikations-paketering med Microsoft App-V

Instruktörsledd utbildning som omfattar tre dagar. Kursen innefattar kunskap om hur man installerar, konfigurerar och administrerar hela Microsoft Application Virtualization (App-V) plattformen.

6 Dec

Applikations-paketering med InstED

I samband med att många applikationer idag levereras i MSI-format (Windows Installer) kan man redigera och konfigurera dessa med hjälp av tranformfiler (MST) och uppnå fullgoda installationer.

Admin Studio – Workshop

Zitac erbjuder skräddarsydda workshops i paketeringsvertyget Flexera AdminStudio där agendan sätts samman utifrån kundens behov.

Applikations-paketering med AdminStudio

AdminStudiokursen lär ut hur man använder AdminStudio för att ompaketera traditionella installationer till Windows Installerpaket och hur man anpassar paketen för att möta specifika behov.

Ivanti Service Manager (powered by HEAT) – Kursöversikt

Utbildningen bygger på senaste tillgängliga versionen och riktar sig till personer som är bekanta med Ivanti Service Desk och därmed innehar en grundförståelse i produkt och gränssnitt.

Kontaktperson

Håkan Rydenblom

Application Lifecycle Management Expert