UTBILDNING

Utbildning är en viktig del av vår leverans. Vi genomför därför utbildningar och workshops i egen regi eller agerar återförsäljare för våra partners.

  • Allt
  • Utbildning
  • On demand
7 - 9 May

APPLIKATIONS-PAKETERING MED MICROSOFT APP-V

Kursen innefattar kunskap om hur man installerar, konfigurerar och administrerar hela Microsoft Application Virtualization-plattformen.

31 May

Applikations-paketering med InstED

I samband med att många applikationer idag levereras i MSI-format (Windows Installer) kan man redigera och konfigurera dessa med hjälp av tranformfiler (MST) och uppnå fullgoda installationer.

22 May

Applikations-paketering med InstED

I samband med att många applikationer idag levereras i MSI-format (Windows Installer) kan man redigera och konfigurera dessa med hjälp av tranformfiler (MST) och uppnå fullgoda installationer.

28 - 30 May

Applikations-paketering med Microsoft App-V

Instruktörsledd utbildning som omfattar tre dagar. Kursen innefattar kunskap om hur man installerar, konfigurerar och administrerar hela Microsoft Application Virtualization (App-V) plattformen.

14 - 15 May

Symantec Workflow Solution Grundkurs

På utbildningen lär vi oss att bygga intelligenta formulär och för automation av avancerade processer som Self-Service.

19 - 21 Mar

Applikations-paketering med Microsoft App-V

Instruktörsledd utbildning som omfattar tre dagar. Kursen innefattar kunskap om hur man installerar, konfigurerar och administrerar hela Microsoft Application Virtualization (App-V) plattformen.

20 - 22 Feb

Applikations-paketering med Microsoft App-V-Grundkurs

Kursen innefattar kunskap om hur man installerar, konfigurerar och administrerar hela Microsoft Application Virtualization plattformen.

9 Apr

Applikations-paketering med InstED

I samband med att många applikationer idag levereras i MSI-format (Windows Installer) kan man redigera och konfigurera dessa med hjälp av tranformfiler (MST) och uppnå fullgoda installationer.

Admin Studio – Workshop

Zitac erbjuder skräddarsydda workshops i paketeringsvertyget Flexera AdminStudio där agendan sätts samman utifrån kundens behov.

Applikations-paketering med AdminStudio

AdminStudiokursen lär ut hur man använder AdminStudio för att ompaketera traditionella installationer till Windows Installerpaket och hur man anpassar paketen för att möta specifika behov.

Ivanti Service Manager (powered by HEAT) – Kursöversikt

Utbildningen bygger på senaste tillgängliga versionen och riktar sig till personer som är bekanta med Ivanti Service Desk och därmed innehar en grundförståelse i produkt och gränssnitt.

Kontaktperson

Håkan Rydenblom

Application Lifecycle Management Expert