Z-Solutions_logo_white

Konsten att skapa ordning i ett digitalt kaos

Att hantera den ständigt ökande volymen av digitalt innehåll i dagens affärsvärld är utmanande. Att hitta rätt filer, distribuera dem och garantera deras säkerhet kan vara svårt utan rätt systemstöd. Cumulus kan hjälpa dig med detta.

Med denna lösning på plats, kan en organisation enkelt ordna, hitta och dela digitalt innehåll. Cumulus behövs av en rad olika skäl. Några behöver arkivera värdefulla bilder eller dokument för senare hämtning eller försäljning, och andra behöver dela digitalt innehåll med interna och externa källor för återanvändning.

För organisationer som producerar marknadsmaterial, är möjligheten att automatisera arbetsflödet för korrektur och godkännande genom hela processen ovärderlig. Alltfler företag finner därtill värde i att integrera Cumulus med befintliga affärsapplikationer för att på så vis uppnå fler synergier med denna lösning.

 

Smartare hantering

Cumulus ger dig möjligheten att förbättra prestandan i alla dina marknadsprocesser och bidrar till markant effektivitetsförbättring som oavkortat leder till att precision, kvalitet, tempo utvecklas positivt. Dessutom – till lägre produktionskostnad.

Cumulus bidrar till en långt mycket smartare hantering, produktion och distribution av digitalt marknadsföringsmaterial såsom bilder, illustrationer, animationer, texter, presentationer, annonser, filmer etc.

Cumulus förenklar vardagen för alla involverade resurser såväl individuellt som i projekt (kollegor, externa partners och kunder). Genom förfinade arbetssätt skapas långt bättre förutsägbarhet och engagemang i takt med att kreativa medarbetare arbetar smartare och lägger tid på rätt saker.

”Cumulus är anpassningsbar långt utöver vad som är möjligt i någon annan produkt. När du kan Cumulus, vill du inte vara utan Cumulus.”