Kundcase

När vi berättar om våra tekniska lösningar så blir det gärna lite abstrakt. Så istället skriver vi här om verkliga kunder som vi byggt lösningar för eller som bara använder vår kompetenser. En del av kunderna är och kan vara publika referenser som ni kan få direktkontakt med om ni vill. Andra har av olika skäl och policies inte den möjligheten. Vi har skrivit en del om dessa iallafall, men då under fiktiva namn.