Device Management

Konsten att hantera en stor mängd datorer och mobila enheter

Med en effektiv Device Management lösning minimeras arbetsbelastningen på er IT avdelning samtidigt som det förenklar förändringsarbete. Framförallt ger det IT-avdelningen verktyg att kunna hjälpa sina användare till en säkrare, stabilare och flexiblare IT miljö.

Vi har arbetat med att implementera Device Management lösningar för våra kunder sedan början på millenniet. på vägen har vi lärt oss vad som fungerar – och vad som inte fungerar. Vi har även lärt oss att det räcker inte med teknik – det behövs även fungerande processer, rutiner och rapporter, och hjälper våra kunder även med det.

Vi är certifierade på högsta nivå på de produkter vi använder, har tagit steget ut och utvecklar runt produkten för att våra kunder skall få den nytta av produkterna ni önskat.

Några exempel på problem vi kan hjälpa er att lösa:

 • Applikationshantering – paketering och patch
 • Effektiv OS imagehantering
 • Installation, ominstallation och OS uppgradering av datorer
 • Inventering, asset och inköp
 • Mjukvarudistribution och licenshantering

Self-Service för användare

Vi arbetar även med Self Service-portaler för att göra det möjligt för användarna att själva kunna göra beställningar och få tillgång till affärskritiska applikationer utanför arbetstid och utan att belasta ServiceDesk – Vi kan garantera att ni får nöjdare användare och effektivare IT. Vi kan dessutom automatisera hela processen så att det automatiskt läggs upp ett nytt ärende i ServiceDesk som sedan automatiskt stängs, även om beställningen kräver ett godkännande från tredje person.

Några exempel på Self-Service för användare

 • Förenklade webgränssnitt för att lägga upp ServiceDesk ärenden
 • Hantering av sin it utrustning
 • Beställa ny it utrustning
 • Beställa applikationer med automatisk installation
 • Lösenordbyten i multipla system
 • Återställning av AD lösenord

Läs mer till höger om vilka lösningar vi erbjuder och kontakta oss gärna för mer information.