Content Marketing 

Content marketing innebär att man producerar och sprider redaktionellt innehåll i syfte att attrahera, engagera och nå utvalda målgrupper.

Zitac kan hjälpa er att ta fram en strategi för lämpliga kanaler och anpassa budskap och framtoning så att det passar målgruppen.

Fokus ligger mer på mottagarens än avsändarens villkor. Den redaktionella texten skall hjälpa och intressera mottagaren och kanalerna skall vara dem där mottagaren finns. Det är viktigt att informationen ges till kunden vid rätt tidpunkt – då kunden själv väljer detta.

Kanaler som bearbetas kan  t.e.x vara: företagets nyheter, blogg, mobilappar, Twitter, YouTube, Facebook och andra sociala mediakanaler.

Stora fördelar

Fördelarna med att arbeta med innehållsmarknadsföring är stora. En nära dialog med företagets kunder och det faktum att kunderna själva kommer bidra till att sprida information om företagets tjänster och produkter eller händelser kommer innebära att varumärket stärks. Ett starkt varumärke bidrar till ökad försäljning och en starkare position gentemot konkurrerande företag.

Zitac har konsulter med många års erfarenhet av elektronisk kommunikation och ett brinnande intresse av att ständigt ligga i framkant med hur man kan serva målgrupper med rätt information.

Kontaktperson

Christer Hermansson

Christer Hermansson

Affärsområdeschef Marketing Solutions

+46 31 7096196

christer.hermansson@zitac.se