Self Service & Processautomation

 Alla tjänar på Self-Service

Undvik onödigt manuellt arbete. Self Service gör att era användare på egen hand kan utföra enklare ärenden, när det passar dom, dygnet runt, utan att belasta IT-avdelningen. IT-avdelningen behöver inte ägna lika mycket tid åt att registrera ärenden, uppföljningen blir enklare, ni får korrekt information i systemen samt automatisk dokumentation. Kort sagt – alla tjänar på Self-Service.

Tanken med Self Service är att användaren via till exempel ert Intranät kan beställa tjänster samt enklare ändringar i systemen själva. Processautomation automatiserar ärenden som annars kräver manuellt arbete och tid från IT avdelningen.

Några exempel på färdiga funktioner i Self Service:

  • Ändra lösenord via till exempel SMS
  • Ändra behörigheter när användare får en ny roll eller funktion
  • Ändra användaruppgifter
  • Nyanställning / anställd som slutar
  • Beställa applikationer
  • Beställa ny dator, telefon, passerkort etc

Om ni önskar går det att lägga till en så kallad godkännandeprocess, där ansvarig först måste godkänna ett inköp innan en order läggs.

Vi har skapat en site om Self Service som vi kallar Self Service Engine.  Kolla den!

Processautomation

Nyckeln till Self Service

Detta är ett av våra allra viktigaste arbetsområden. Processautomation är ett område som verkligen gör skillnad i våra kunders vardag genom automatisering av manuella uppgifter och pappersbaserade processer.

Processerna behöver inte alltid vara IT-relaterade – tänk er till exempel automatisk beställning av blommor till födelsedagar. Vi på Zitac har byggt mängder av processer till våra kunder, både specialanpassade och flera standardprocesser. Vi tar fram det bästa lösningarna för er!