Onify_logo

Plattform för digitalisering

 

Att digitalisera och automatisera manuella processer ligger verkligen i tiden och är många gånger ett måste för att utveckla verksamheten och anpassa till nya krav. Att genomföra det är dock inte det enklaste. De flesta system som finns på ett företag är som enskilda öar utan gemensamma kopplingar emellan och varje system har sitt eget gränssnitt. Det här är vad Onify löser med på ett alldeles nytt sätt. Vi samlar all information från alla system på en plats och digitaliserar processerna till tjänster, och... det är enkelt. Enkelt att bygga, ännu enklare att använda.

Ett enkelt användargränssnitt

Vi har skapat ett gränssnitt som är enkelt, lättanvänt och logiskt. Vad som presenteras i gränssnittet baseras på roll och behörighet. Sökning – typ Google – är en viktig del som gör det lätt att hitta ett objekt och sedan visa vilka aktiviteter Du kan utföra. Utbildning behövs knappast, och även om du byter system bakom Onify, kommer det inte påverka användaren.

Objekthantering

Tanken med Onify är att samla ihop information för ett objekt från många källor. Ta till exempel en dator, som kan finnas i Active Directory, CMDB, ServiceDesk, antivirussystem, klienthanterings-system, m.m. Onify presenterar sedan datorn som ETT objekt, inte som flera, oavsett var information finns lagrad.  Man kan sedan manipulera informationen från en plats till alla anslutna system.  Eller skapa en funktion, eller automation som utför aktivteter på objektet. Om jag t.ex är ägare till datorn ovan så kan jag t.ex. skapa ett ärende i ServiceDesk för den datorn eller beställa program till den och få det levererat direkt, medan en IT-tekniker kan ha behörighet att även installera om datorn. Men det här är bara ett exempel. Läs mer nedan om fler.

Behovsstyrd automation

För att göra det riktigt kraftfullt integrerar vi mot Powershell och ett flertal workflowmotorer som ger oändliga möjligheter att bygga unika processer, både för IT och verksamheten.

Användningsområden

  • Beställningsportaler för interna och externa tjänster - med rättigheter som kan styras ned till attributnivå
  • Anställnings processer - automatisera anställningsprocessen så din nya medarbetare får den professionella och produktiva start som alla vill ha
  • Uppsägningsprocesser - Garantera säkerheten när någon slutar, hantera alla behörigheter från en plats.
  • Beställningsportaler för produkter - sök och beställ, svårare behöver det inte vara
  • Hantera rättigheter och access, till exempel till delade mappar
  • Hantera serverparken - beställer avdelningar löpande nya servers, vem beställde, hur länge skall den finnas kvar, vilka tjänster skall finnas kopplade till den.

Och mycket mer!

Boka en demo!

Eller vill du läsa mer först? Du hittar mer information om onify här

  • Allt
  • Event
  • Kundcase
  • Nyhet
19 May

ONIFY webinar

Låt inte befintliga system stoppa dig, digitalisera och automatisera på halva tiden.

Ljusdals Kommun Levererar IT tjänster med Onify

Ljusdals kommun levererar IT-tjänster med Onify som ServicePortal.

Onify - framtidens IT-portal!

Zitac presenterar Onify - framtidens IT portal. Egentligen kan Onify vara en portal till alla företagets tjänster, men varför inte börja med IT.