Drabbad av notPetya?

(not)Petya  – Ett nytt ransomware som påverkar organisationer och företag  i Europa.

Petya eller egentligen notPetya är ett ransomware som låser verksamheter och organisationers IT-miljöer och därefter erbjuder dekrypteringsnyckel mot betalning. Petay sprids främst via webbplatser och e-post vilket ställer krav på både uppdaterade system samt  kunskap hos användarna avseende deras agerande via webbplatser, mail och dokumenthantering.

Vad skall man som verksamhet tänka på för att skydda sig på bästa sätt ?

Börja med att löpande informera och utbilda användarna i hantering av webbplatser, mail, dokument etc. för att begränsa chansen till en attack.

  • Informera verksamheten om vad som verkligen sker vid en ransomware attack och vilka allvarliga följder den kan få.
  • Skapa ett ansvar för omvärldsbevakning avseende externa hot för att effektivt prioritera säkerhetsarbete avseende IT.
  • Håll system uppdaterade och byt ut äldre system om möjligt. Skapa en vulnerability management process för att ha kontroll över vilka sårbarheter som finns.
  • Se till att ha uppdaterade och moderna säkerhetslösningar som passar din verksamhet.
  • Utveckla tydliga processer vid incidenter som t.ex vid ransomware attacker med tydliga ansvar.

Vi på Zitac har mångårig erfarenhet av IT-säkerhet och arbetar i dag med Symantec som vår främsta säkerhetspartner avseende skalskydd. Behöver du hjälp med något av ovanstående kontakta oss gärna så hjälper vi dig att lösa det teknisk eller processmässigt, som tjänst eller uppdrag.

Läs mer om Patch här

Har ni drabbats av Petya ?

Läs här vad Symantec sammanställt och kontakta oss gärna för hjälp: Petya ransomware outbreak: Here’s what you need to know

Vi på Zitac finns här om ni önskar diskutera hur ni på bäst sätt kan utveckla er IT-säkerhet eller behöver råd omkring Petya.

Ha en skön sommar!