Server

Genom virtualisering har vi förenklat driftsättande av nya servrar, samtidigt som komplexiteten i våra IT-miljöer har ökat. Vi kan numera enkelt skala ut för att ge plats för nya system, men någonstans i detta virtuella ”server sprawl” tappar vi kontrollen.

Vi behöver visualisera våra IT-miljöer och arbeta med policys för att säkerställa att allt sker säkert, effektivt och med rätt SLA-nivå. Och även om det går fortare att driftsätta nya system nu så räcker det inte. Vi behöver automatisera, processifiera och kanske till och med skapa självservice så att våra användare kan sätta upp egna system själva.

Serverområdet handlar idag knappt alls om hårdvaran i sig. Det viktiga för dig är troligen hur du hanterar all hårdvara, hur den övervakas, hur den skalas, vilken supportnivå den har eller kanske bara hur mycket ström den drar.

Förr i tiden köpte du en fysisk server för varje applikation. Servern var mörkgrå. Den var 2U hög och hade 1-2 processorer och några MB RAM. Du installerade Windows på maskinen och sedan lades applikationen på. Klart.

Nu, efter virtualiseringens genombrott, är alla servrar ljusgrå (eller silvriga om man så vill). De är 2U höga, har två CPU:er och en massa GB RAM. Om man inte kör blade då. Då är allt lite mindre. Men konceptet är detsamma. Du lägger på VMware, Hyper-V eller XenServer och lägger till servern i ditt befintliga kluster. Klart.

Nu kommer utvecklingen att gå mot att man faktiskt köper server efter vilken applikation som skall köras. Allt kommer troligen inte att virtualiseras som tidigare, istället kommer du att köra dina applikationer på hårdvara som är anpassad just för det som skall driftsättas. Och allt fungerar faktiskt inte bäst ovanpå en hypervisor. Servrar som vi faktiskt skall virtualisera på kommer att köpas i block tillsammans med nätverk och lagring. Det är vår vision av framtiden.