På gång hos oss

Utbildningar

Nu kan alla på företaget sköta en webbportal! Gå på våra CMS-kurser.
Med våra kurser och en smula kreativitet kommer du att lära dig att arbeta med ett av våra publiceringsverktyg/CMS. Kursen kommer att gå igenom grunderna i CMS:et samt vad du ska tänka på för att din webbplats ska hållas levande. Kursen tar upp allt från hur du bör arbeta med webbsidor på webbplatsen till tips och tricks om bilder, vad du bör ta hänsyn till för att få en hög rankning på Google och övriga problemställningar som man stöter på i arbetet med sin webbplats. 

För kurs i DotNetNuke Läs Mer