IT Management

IT-Management handlar om att hantera företagets alla it-resurser, system, hårdvara och applikationer, på ett optimalt sätt. Optimalt når vi när kunden med begränsade personella resurser kan leverera IT som tjänst med en hög kvalitet, tillgänglighet och flexibilitet.

Inom området IT Management har vi på Zitac 15 personer i Sverige, de flesta konsulter mellan 5 till 15 års erfarenhet. Vi arbetar med hela spektrat av kompetenser inom området och vi brinner för det vi gör!

Vi tycker det helt enkelt är komplext, utmanande men framförallt roligt – och det märks när ni har oss som partner. Vill du köpa våra tjänster per timme – drift – eller som tjänst – du väljer!

Våra  specialistområden

  • Client Management,
  • Mobile Management
  • Server Management
  • Asset Management
  • CMDB
  • Application Lifecycle management
  • ServiceDesk
  • System Automation
  • Process Automation
  • Workflow

26