Terminallösningar

Vi har under lång tid arbetat tillsammans med våra kunder för att effektivisera hanteringen av företagets klienter och distribution av applikationer. Ett naturligt steg i detta har varit att leverera terminalmiljöer där användarna oberoende av hårdvara har tillgång till alla sina applikationer och filer.

Konceptet blir mer och mer populärt då mycket arbete man normalt behöver utföra på varje dator nu enbart behöver göras vid ett tillfälle, samtidigt som exempelvis en applikation kan testas innan den rullas ut till användarna. Med en terminalmiljö på plats flyttas IT-administratörernas roll från att springa och släcka bränder ute hos användarna till att arbeta mer strategiskt och proaktivt. Detta ger i de allra flesta fall en gladare IT-personal, mer produktiva användare och nyttjandgraden av företaget

Vi har valt att arbeta med Microsofts terminalserver och för mer krävande användare använder vi oss av Citrix produkter för att effektivisera processen ytterligare. Med hjälp av Microsoft och Citrix produkter har vi möjlighet att leverera applikationer, filer och skrivare till en användare oberoende vart denna sitter. Har man lokalkontor som har svårt att arbeta i vissa program på grund av långsamma internetförbindelser kan vi publicera dessa över internet utan några som helst begränsningar i funktion eller säkerhet. Ett bra exempel från verkligheten är då en användares dator går sönder, normalt måste den nya datorn beställas eller en gammal ominstalleras för att användaren skall kunna återgå i arbete. Med en terminallösning räcker det med tillgång till en laptop med internetaccess för att användaren skall komma igång igen. Alla personunika inställningar ligger på servern vilket medför att användaren har sitt skrivbord och sina filer på bråkdelen av tiden det skulle ta med en traditionell lösning.