Applikationspaketering

Admin Studio

Denna praktiska utbildning levereras på svenska på bara 2 dagar och är baserad på mångårig praktisk erfarenhet av applikationspaketering för stora, medelstora och små företag där ett stort spektrum av programvaror paketerats samt djup teknisk kunskap och erfarenhet av applikationsvirtualisering.
Större delen av kursen avhandlar grunderna i MSI-paketering. Paketeringsverktyget Admin Studio, som ju nu när Wise snart försvinner blir ”standard” för paketering, används primärt. Utbildningen sker antingen fysiskt i våra lokaler i Göteborg och där varje deltagare får två datorer att arbeta med, eller med våra lärare hos Er då vår utrustning används remote från Er lokal.

Målgrupp & förkunskaper

Kursen vänder sig till personer som vid avslutad kurs vill kunna paketera och som har grundläggande kunskaper om Windows OS och har en allmän kännedom om Microsoftbaserade nätverk. Slutkunder och andra återförsäljare av Admin Studio såväl som konsultbolag som erbjuder paketering som tjänst till sina kunder är givetvis välkomna!

Kursinnehåll

Windows Installer 

 • Installationssekvens
 • Rollback
 • Annonsering, självreparation och Key paths
 • Produkt, feature, komponent
 • Produktkod, paketkod, komponentkod etc.
 • Merge Modules
 • Properties
 • ALLUSERS
 • Uppdatering och uppgradering
 • Kommandosträng
 • Genomgång av verktyget Admin Studio

MSI-paketering från grunden

 • Konceptet ren och företagsspecifik klient
 • www.itninja.com
 • Paketeringsverktyg för Office och Adobe
 • Admin Studio
 • Repackaging Wizard
 • Tuner
 • Skapa MSI:er
 • Skapa MST:er
 • Paketera typsnitt
 • Best practices
 • Valideringen
 • Paketeringstest

Virtualisering

 • Vad innebär virtualisering
 • Olika verktyg
 • Fördelar och nackdelar med MSI resp. virtualisering
 • När ska man använda MSI eller virtualisering?
 • Virtualisering i AdminStudio


 

Kursens längd:


Antal dagar: 2
Tider: 9-16

Pris

Per person: 14 000.-

Frukost, lunch & fika ingår i priset ovan.
Alla priser är exkl. moms
 
Zitac Consulting AB kan även bistå med att till självkostnadspris ordna övernattning på närliggande hotell för långväga deltagare

Nästa öppna kurs

29-30 oktober 2013
Anmälan»
12-13 november 2013 Anmälan» 
10-11 december, 2013 Anmälan» 

Är ni fler än 4 deltagare och vill ha en kurs med anpassat innehåll eller vill ha kursen levererad hos Er? Kontakta oss så planerar vi er egna kurs

Vi reserverar oss för att ovan angivna kursdatum kan förändras beroende på efterfrågan.