Mobility

Tills för bara ett par år sedan var de flesta mobiltelefonerna just mobila telefoner. En del företag administrerade dessa inom ramen för sin Asset Management avseende dess användare, avtal och telefonikostnader men så mycket ytterligare hantering krävdes inte.

Idag är situationen en helt annan.

Mobiltelefonerna är inte längre bara mobila telefoner utan mobila datorer. Många användare har även ytterligare en mobil dator i form av en ”surfplatta”. Dessa mobila enheter använder dessutom andra operativsystem och andra applikationer än de traditionella datorerna.

Plötsligt ska alltså IT-avdelningen hantera 2-3 gånger så många enheter med 2-3 olika operativsystem och 2-3 olika varianter av olika slags applikationer. Ofta med oförändrat antal personella resurser såväl som budget. De mobila enheterna exponeras dessutom extra mycket av säkerhetsrisker genom dess mobila användande och risk att tappas bort eller stjälas.

Hur löser IT-avdelningen denna situation och hur kan snarare de nya mobila enheterna tillföra företaget nya värden, ökad produktivitet och konkurrensfördelar? Hur kan dessa enheter effektivt hanteras och vilka säkerhetsrisker är störst och viktigast att skydda sig emot? Var och hur ska man börja?

Förutsättningarna varierar även från företag till företag gällande såväl behov, säkerhetskrav, IT-avdelningens kompetens och resurser, befintliga lösningar som används m.m.

Många leverantörer pratar idag om MDM, Mobile Device Management, som en lösning på detta. Det gör vi också. På samma sätt som Symantec i nedanstående illustration vill vi dock poängtera att en fullständig Mobility strategi oftast handlar om mycket mer än så… Kontakta oss!MobilityImage